Kakšne so subvencije in finančne spodbude za vgradnjo topolotnih črpalk?

V zadnjih letih je Slovenija, podobno kot mnoge druge evropske države, povečala svoja prizadevanja za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in izboljšanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih.


Med ključne ukrepe vsekakor spada finančna podpora za vgradnjo toplotnih črpalk, ki veljajo za enega izmed najučinkovitejših načinov ogrevanja in hlajenja z minimalno obremenitvijo na okolje. V članku raziskujemo, katere so aktualne subvencije in finančne spodbude, namenjene lastnikom stanovanj in hiš, ki se odločijo za nakup toplotne črpalke.


Glavni vir finančnih spodbud za vgradnjo toplotnih črpalk v Sloveniji je Eko sklad, ki nudi nepovratna sredstva in ugodne kredite tako za fizične osebe kot za podjetja. 


EKO SKLAD subvencija


Glavni vir finančnih spodbud za vgradnjo toplotnih črpalk v Sloveniji je Eko sklad, ki nudi nepovratna sredstva in ugodne kredite tako za fizične osebe kot tudi za podjetja. Nepovratna sredstva so na voljo za nakup in vgradnjo toplotnih črpalk zrak/voda, voda/voda ali zemlja/voda, ki se uporabljajo za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode v obstoječih in novih stanovanjskih objektih.


Višina subvencij


Višina subvencije se razlikuje glede na vrsto toplotne črpalke in obseg projekta. Običajno subvencija pokrije del stroškov nakupa in vgradnje toplotne črpalke, pri čemer so določene maksimalne vrednosti subvencije, ki jih Eko sklad določi v posameznih razpisih. Nekje 30% vrednosti naložbe v povprečju krije Eko sklad spodbuda. V preteklih letih so znašale subvencije tudi do nekaj tisoč evrov, odvisno od vrste in zmogljivosti toplotne črpalke.

Vse aktualno odprte razpise za finančne spodbude ob nakupu toplotne črpalke najdete na povezavi.


Več kot 90% prijavljenih projektov dobi finančno spodbudo Eko sklada, različne subvencije in krediti pa so na voljo skozi vse leto. 


Pogoji za pridobitev subvencij


Da bi bili upravičeni do subvencije, morajo lastniki izpolnjevati določene pogoje, ki med drugim vključujejo uporabo toplotne črpalke v skladu z veljavnimi tehničnimi smernicami in standardi ter izvedbo projekta v določenem časovnem okviru. Poleg tega je treba pred oddajo vloge na Eko sklad pridobiti ustrezno dokumentacijo, kot so ponudbe dobaviteljev in izvajalcev, ter tehnične specifikacije toplotne črpalke.


Zaključek


V obdobju, ko se Slovenija in svet soočata z nujnostjo prehoda na obnovljive vire energije, postajajo toplotne črpalke ključni igralec v naših domovih za zagotavljanje trajnostnega ogrevanja in hlajenja.


Subvencije in finančne spodbude, ki jih ponuja Eko sklad in lokalne občine, so zasnovane tako, da to preobrazbo naredijo dostopnejšo za kar se da širok krog prebivalstva. Z zmanjšanjem finančne bremena investicije in poudarjanjem dolgoročnih prihrankov pri energiji ter prispevku k zmanjšanju okoljskega odtisa, Slovenija spodbuja zeleno preobrazbo domov.


Če se tudi sami pred končnim nakupom toplotne črpalke srečujete z določenimi dvomi in vprašanji kontaktirajte strokovno ekipo podjetja REAM, ki vam bo z veseljem pomagala in vas usmerila na poti prave odločitve za toplotno črpalko Mitsubishi Electric.

Delite to objavo