Prezračevanje proizvodnih in skladiščnih hal

Pomembnost prezračevanja proizvodnih hal.

 

Ne samo doma ali v pisarni, težave, ki jim rečemo »sindrom bolne zgradbe« se lahko hitro pojavijo tudi v večjih industrijskih objektih. Če lahko doma odpremo okna, tega v proizvodni hali ne moremo kar tako narediti. Te zgradbe so narejene tako, da ne omogočajo vhoda kjerkoli, povrhu tega pa določeni deli nimajo oken zaradi samih proizvodnih procesov ali skladiščenja. Pa vendar v teh prostorih delajo ljudje, v njih so shranjeni stroji, materiali in zaloga, zato je dobro prezračevanje proizvodnih hal nujno.

 

Kazalo vsebine:

 • Odpravite “sindrom bolne zgradbe”
 • Zmanjšajte stroške
 • Kaj nam prinese prezračevanje proizvodnih hal?
 • Različni principi prezračevanja
 • Kakšne značilnosti ima dober prezračevalni sistem?
 • Kako izbrati pravi sistem?

 

Takoj, ko v prostor spustimo svež zrak, se kvaliteta bivanja v njem poveča. V velikih proizvodnih halah je to mogoče le s kakovostnimi prezračevalnimi sistemi.

 

Odpravite “sindrom bolne zgradbe”

 

Plesni, prah, pršice, alergeni od zunaj ter snovi, ki se v zrak dvignejo med samim proizvodnim procesom, so škodljive za naše zdravje. Istočasno lahko povzročijo škodo na opremi in izdelkih. Če se vlaga nabira na stenah in v kotih, pomeni, da nam manjka pravo prezračevanje. Takoj, ko v prostor spustimo svež zrak, se kvaliteta bivanja v njem poveča. V velikih proizvodnih halah je to mogoče le s kakovostnimi prezračevalnimi sistemi.

 

Odpravite plesni, prah, pršice in alergene.

 

Zmanjšajte stroške

 

Sindrom bolne zgradbe pomeni več stroškov, saj se poleg uničene opreme lahko pojavi več bolniških odsotnosti, povišana ali prenizka količina vlage v zraku pa vpliva na stroške ogrevanja. Prenizka vlažnost pomeni, da nas bo pozimi bolj zeblo, zaradi česar bomo termostate nastavljali previsoko. Ravno nasprotno pa je poleti — če je vlage preveč, je tudi občutek vročine hujši. Seveda bomo zato klimatske naprave nastavljali na nižje temperature kot je potrebno, s tem pa povečevali stroške.

 

Kaj nam prinese prezračevanje proizvodnih hal?

 

V proizvodnih halah potekajo delovni procesi, kar pomeni, da so to prostori, kjer “sobivajo” ljudje, prevozna sredstva in delovni stroji. Pri tem nastaja toplota. V zraku so lahko trdi delci, kot so prah, les, kovina, drobci umetnih mas, barv, lakov, topil in različnih plinov. Primerno prezračevanje v proizvodni hali pomeni, da pogoje za delo uredimo v tako imenovani bivalni coni — torej predvsem na višinah, kjer se nahajajo ljudje. Ti pogoji pa zajemajo:

 

 • ustrezno hlajenje, ogrevanje, vlaženje, razvlaževanje,
 • zadostno količino zraka v prostoru in zadostno prezračevanje,
 • konstantno temperaturo zraka za optimalen delovni proces,
 • stabilno mikroklimo po celem volumnu prostora.

 

Različni principi prezračevanja

 

Odpiranje oken in vrat ter ustvarjanje prepiha nista ravno rešitvi, ki bi delovali v velikih industrijskih objektih. Zato se tam poslužujemo različnih principov mehanskega prezračevanja.

 

 • Krožni sistem meša zrak v prostoru. To običajno počne kakšne ventilator, s katerim dosežemo kroženje zraka, medtem ko dovoda svežega zraka v sam prostor ni.
 • Tlačni sistem z ventilatorji za dovod svežega zraka ustvarja v prostoru večji tlak kot zunaj, zaradi katerega topel zrak uhaja iz prostora, kar ni najboljša rešitev.
 • Uravnovešeni sistem ohranja tlak v prostoru podoben kot zunaj, s čimer preprečuje nenadne vdore zraka in prepihe.
 • Vakuumski sistem posrka topel, postan zrak iz prostora kot nekakšna kuhinjska napa in v prostoru ustvari podtlak, zaradi česar svež zrak na drugi strani priteka v notranjost.
 • Lokalni prezračevalni sistem skrbi za odstranjevanje zraka in njegovih neugodnih primesi že na izvoru.

 

Dobro prezračevanje je prilagojeno posamezni zgradbi in aktivnostim, ki v njej potekajo.

Ekipa ERKON sistemi d.o.o.

 

Kakšne značilnosti ima dober prezračevalni sistem?

 

Če poskušamo v relativno zaprtem prostoru nadomestiti postan, topel in vlažen zrak s svežim, moramo upoštevati nekaj fizikalnih dejstev in principov.

 

Topel zrak se dviguje pod strop, hladen pa ostaja pri tleh. To pomeni, da moramo svež zrak dovajati pri tleh, izpih postanega zraka pa se mora nahajati nekje pod stropom. Najboljši izkoristek bomo imeli, če svež zrak dovajamo v bližini virov toplote, saj je tam potreba po hlajenju največja.

 

Menjava zraka mora biti relativno počasna, da ne povzročamo prepiha, hkrati pa moramo omogočiti svežemu zraku, da izpodrine topel vlažen zrak z vsemi vonji in delci, ki se morajo dvigniti pod strop in tam prostor zapustiti. Z mešanjem in razslojevanjem zraka ne bomo dosegli prav dosti, saj bodo vlaga in vsi delci ostali v prostoru.

 

Kako izbrati pravi sistem?

 

Dobro prezračevanje je prilagojeno posamezni zgradbi in aktivnostim, ki v njej potekajo. Če želite popolno kombinacijo moči in učinkovitosti, se obrnite na podjetje ERKON sistemi d.o.o. Nudijo vam specializirane in individualizirane rešitve vrhunskih blagovnih znamk za prezračevanje proizvodnih hal.

 

Zaključek

 

Prezračevanje proizvodnih hal ne more biti prepuščeno naključju, saj v njih potekajo delovni procesi. Pogoji za delo pa morajo biti taki, da zagotavljajo varnost in zdravje ljudi ter da oprema in izdelki ostanejo v optimalnem stanju. Kakovostno prezračevanje vam tako lahko zagotovi le podjetje, ki zna s pomočjo vrhunske opreme pripraviti individualizirano rešitev.

Delite to objavo