Trendi v industriji klimatskih naprav

P

remiki k bolj ekološko osveščenemu in trajnostno naravnanemu življenu pred nas postavljajo izzive tudi na področju ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. Tudi industrijske klimatske naprave, VRF sistemi, toplotne črpalke in druge naprave  jim morajo slediti - tako pri njihovi proizvodnji kot pri uporabi, saj si podjetja vse bolj prizadevajo kot eno svojih prednosti izpostaviti tudi skrb za okolje. Poglejmo, kakšni so trendi na tem področju.

Podjetja si vse bolj prizadevajo kot eno svojih prednosti izpostaviti tudi skrb za okolje.

Trajnostno delovanje


Tako proizvajalci klim, monterji, serviserji in uporabniki od sodobnih klimatskih naprav pričakujejo veliko. Ne le doma, tudi v podjetjih vidimo premike k vse večji uporabi ogrevanja in hlajenja, ki temeljijo na elektriki, oziroma na principu toplotnih črpalk. Raziskave kažejo, da se večina podjetij namerava še bolj trajnostno usmeriti in investirati v obnovljive vire energije ter v sisteme pametnega upravljanja z ogrevanjem, hlajenjem in prezračevanjem. Vse več se pojavljajo lastne sončne elektrarne, VRF sistemi, toplotne črpalke in moderne industrijske klimatske naprave, katerim je skupno to, da porabijo malo elektrike, učinek pa je izjemen in seveda okolju prijazen.

Dobro počutje in meritve kakovosti zraka

Trendi v industriji klimatskih naprav

Pandemija koronavirusa nas je naučila, da je kakovost zraka v zaprtih prostorih pomembnejša, kot smo si mislili. Zato vse več podjetij skrbi za to, da namestijo ustrezne prezračevalne naprave in ves čas budno nadzorujejo kakovost zraka. Avtomatizacija in digitalizacija sistemov to seveda omogočata, ne gre pa zanemariti dejstva, da je tudi umetna inteligenca vse bolj sposobna in nam tako lahko začne pomagati krmiliti naprave in sisteme, ter tako izboljševati kakovost življenja v zaprtih prostorih. 

Umetna inteligenca nam tako lahko začne pomagati krmiliti naprave in sisteme, ter tako izboljševati kakovost življenja v zaprtih prostorih.

Razvoj kadra na področju klimatizacije


Vsi ti trendi pa pomenijo le eno - na področju klimatizacije, ogrevanja in prezračevanja potrebujemo vse bolj usposobljen kader. Montiranje naprav namreč že dolgo ni njegova edina naloga - z leti se jih bo nabralo še več. Tu lahko pridejo naproti proizvajalci opreme, ki lahko poskrbijo za treninge in izobraževanja na napravah, simulirajo resnične situacije in scenarije in celo ponudijo virtualno resničnost kot eno izmed možnosti, da si tečajniki pridobijo več znanja in razumevanja o delovanju naprav in njihovem potencialu.

Povzemimo


Trendi na področju ogrevanja, hlajenja in prezračevanja gredo v smer trajnosti, avtomatizacije procesov, analize kakovosti življenja, ki jo naprave prinašajo in seveda k vse bolj usposobljenem kadru. Ta bo potem zmožen svetovati in izvesti domače projekte, namestiti VRF sisteme in profesionalne klimatske naprave ter pri tem natančno vedeti, kako ti sistemi spreminjajo življenje ljudi.

Delite to objavo