Kam in kako učinkovito montirati klimo?

K

o se lotimo nakupa klimatske naprave, običajno večino pozornosti namenimo izbiri klime. Hitro pa se zgodi, da pozabimo na njeno montažo. Kdo nam bo klimatsko napravo namestil, kaj vse obsega njena montaža in kam jo je najboljše namestiti?


Poglejmo si, kaj je pri tem pomembno.


Kam montirati klimatsko napravo?


Že pri sami izbiri klimatske naprave je pomembno, da razmišljamo o tem, kam jo bomo namestili. Od tega je lahko odvisna tudi izbira klimatske naprave. V kolikor denimo notranje enote ne moremo namestiti na klasično mesto na steni, bomo posledično izbrali drugačen tip klimatske naprave za naš dom. V primeru, da imamo pobite stene, bomo tako izbrali talno ali pa stropno klimatsko napravo.


Pri izbiri lokacije za montažo klimatske naprave pa moramo biti pozorni še na nekatere stvari. Klimatska naprava ima zunanjo in notranjo enoto. Poglejmo, kam je najbolje montirati vsako od njiju.

Preverimo, kam je v našem objektu dovoljeno montirati klimatsko napravo.

Notranja enota


Ko montiramo notranjo enoto klimatske naprave, jo/je:

  • Namestimo na lokacijo v prostoru, ki je najbolj izpostavljena vročini in soncu.
  • Namestimo tja, od koder bo zrak najbolj optimalno hladil vse dele prostora.
  • NE postavimo na hodnik, za zaveso ali nad omaro, kjer je pretok zraka oviran.
  • NE montirajmo poleg štedilnika, kjer bo zaradi dodatne vročine štedilnika prekomerno hladila.
  • NE lociramo nad zunanja vrata, kjer bi po nepotrebnem delovala pospešeno.


Zunanja enota


Pri montaži zunanje enote pa je ključno, da okrog klime pustimo dovolj prostora, da zrak lahko neovirano kroži. Naj tudi ne bo montirana na lokacijo poleg oken tistih prostorov, kjer potrebujete čisto tišino, denimo spalnice in otroške sobe.


V večstanovanjskem bloku se zunanjo enoto klime običajno montira na način, da kar se da malo vpliva na zunanji izgled objekta. Tako jo lahko montirate na zunanjo steno, pod okenjsko polico ali na balkon. V primeru najvišjega nadstropja bloka pa tudi na streho ali na zračno podstrešje.


Pri tem pa moramo biti pozorni na to, kaj je v določenem objektu dovoljeno in kaj ne. Pri montaži klimatske naprave se namreč hitro srečamo z določenimi omejitvami.


Omejitve pri montaži klime

Soglasje za montažo klime v večstanovanjskem objektu

Če klimatsko napravo montiramo v svoji hiši, imamo pri izbiri lokacije seveda proste roke. Drugače je pri montaži klimatske naprave v večstanovanjskem bloku ali pri spomeniško zaščiteni stavbi. Pri večstanovanjskem objektu boste morali preveriti, kateri posegi so na fasadi dovoljeni. Običajno za montažo zunanje enote na klime na fasado potrebujemo kar 75 % soglasje etažnih lastnikov.


Pri spomeniško zaščiteni stavbi pa so omejitve še večje. Klimatska naprava denimo ne sme kaziti objekta in ne sme biti vidna na ulični stran objekta.

Preverimo, kam je v našem objektu dovoljeno montirati klimatsko napravo.

Kako se montaže klime lotiti?


Montažo klime je najbolje prepustiti strokovnjakom. Ti vam bodo izvedli kakovostno in skrbno montažo klime, ki bo tako še dolgo in učinkovito delovala. Kako pa poteka montaža klime?


Profesionalna montaža

Montaža klime

​Monterji klime naredijo preboj skozi steno, namestijo bakrene izolirane cevi za pretok hladilnega sredstva ter izvedejo plinsko in električno kabelsko povezavo med enotama. Na obe enoti namestijo cevi za odvod kondenzata, nato pa klimatsko napravo napolnijo s hladilnim sredstvom in izvedejo test delovanja.


Nakup klime skupaj z montažo


Da bi si nakup in montažo klimatske naprave karseda poenostavili, pa o montaži klime razmišljajte že preden klimo dokončno kupite. Pozanimajte se o možnosti nakupa klime skupaj z montažo, pri čemer bo klimatska naprava ugodnejša. V tem primeru namreč boste za celoten znesek nakupa plačali nižji davek - 9,5 %, in ne 22 % kot v primeru nakupa zgolj klimatske naprave.


Zaključek


Za najbolj učinkovito delovanje klimatske naprave moramo notranjo in zunanjo enoto klime namestiti na primerno lokacijo. Pozorni bodimo na omejitve glede montaže zunanje enote pri določenih objektih in se pozanimajmo o možnostih nakupa klime skupaj z montažo.

Delite to objavo