Kakšna je razlika med VRV in VRF

M

nogi ljudje zmotno domnevajo, da gre za dve različni tehnologiji, vendar sta VRV in VRF v resnici dva izraza za isto tehnologijo. Oba izraza se nanašata na sofisticirane sisteme klimatizacije, ki temeljijo na inverter kompresorjih in uporabljajo hladilno sredstvo kot edini medij za hlajenje. V nadaljevanju bomo podrobneje razložili delovanje sistema VRF, njegovo strukturo in različne vrste sistemov.

VRV in VRF dva različna izraza za isto tehnologijo.

Ista tehnologija, različni imeni


Na prvi pogled se zdi, da sta VRV in VRF dve različni tehnologiji ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije. V resnici pa sta VRV in VRF dva različna izraza za isto tehnologijo. Prve sisteme VRV je v začetku 80. let prejšnjega stoletja izumilo podjetje Daikin, ki še danes uspešno deluje na tem področju.

Podjetje Daikin je registriralo izraz VRV (kar pomeni spremenljiv volumen hladilnega sredstva) kot uradno blagovno znamko. Vsa druga podjetja pa zdaj za podobne sisteme uporabljajo izraz VRF (spremenljiv pretok hladilnega sredstva). VRF je sčasoma postal bolj pogost izraz in obče ime za te vrste sistemov.

Kako deluje VRF sistem ?

Kako deluje VRF

VRF sistemi so zelo sofisticirani tehnološki sistemi za klimatizacijo, ki temeljoi na več načelih:

  • Uporaba samo hladilnega sredstva - hladilno sredstvo je edini medij za hlajenje v sistemu (za razliko od sistemov s hlajeno vodo, kjer se hladilno sredstvo uporablja za hlajenje/ogrevanje vode, ki kroži po celotnem sistemu).
  • Inverterski kompresorji, ki omogočajo zmanjšanje porabe energije pri delnem hlajenju/ogrevanju.
  • Več notranjih enot na istem vodu hladilnega sredstva.
  • Možnost modularne razširitve (še posebej primerno za velike projekte, ki se lahko postopoma širijo).

Tipičen sistem vključuje zunanjo enoto, več notranjih enot, cevovod za hladilno sredstvo, ki poteka od zunaj do znotraj, in komunikacijsko ožičenje.

Zgradba VRF sistema


Tipičen sistem vključuje zunanjo enoto (ki vsebuje enega ali več kompresorjev), več notranjih enot, cevovod za hladilno sredstvo, ki poteka od zunaj do znotraj, in komunikacijsko ožičenje. Komunikacijsko ožičenje vključuje dvožilni kabel, ki je povezan od zunaj do vseh notranjih enot, ustvarjajoč interni zaprt zankasti omrežni sistem. To je bistveni del vsake namestitve sistema VRF.


Kar zadeva nadzor, ima vsaka notranja enota svoj žični nadzorni panel, obstajajo pa tudi možnosti brezžičnih daljinskih upravljalnikov (IR) in centraliziranih krmilnikov, ki omogočajo upravljanje vseh notranjih enot z enega mesta.PovzemimoSistemi VRF predstavljajo visoko sofisticirano tehnološko rešitev, ki temelji na uporabi hladilnega sredstva, inverter kompresorjev, več notranjih enot na istem vezju hladilnega sredstva ter modularne razširljivosti. Sistem samodejno prilagaja svojo delovanje glede na zahteve uporabnikov in zunanje pogoje, kar omogoča visoko učinkovitost in udobje. S pravilnim upravljanjem parametrov lahko uporabniki dosežejo želene pogoje udobja. Sistem VRF predstavlja napredno rešitev za klimatizacijo in je priljubljen predvsem v velikih objektih, kjer je potrebna visoka prilagodljivost in energetska učinkovitost.


Delite to objavo