Marketing persone (idealna stranka)


Stranke so neizpodbitno ključne v poslovnem svetu, saj so nesporne kraljice našega marketinškega kraljestva/strategij. Vse naše aktivnosti, strategije in trud morajo biti usmerjeni v zadovoljevanje njihovih potreb in želja. Tako smo vedno pripravljeni na ponujanje pravih izdelkov ali storitev, ki so ravno tisto, kar stranka potrebuje. Samo z razumevanjem in osredotočanjem na naše stranke, lahko obdržimo in razširimo naš vpliv in tržni položaj.


Kako razumeti potrebe strank?

Pravo razumevanje potreb strank se začne z učinkovito oblikovano marketinško strategijo, ki zahteva podrobno preučevanje in analizo trgovanja. Pomemben korak v tej smeri je poglobljeno razumevanje persone oziroma idealne stranke. Razumevanje person nam omogoča smislen vpogled v to, kaj motivira in vodi naše stranke, nas oboroži z znanjem, kako najbolje zadovoljiti njihove potrebe in želje ter skrbno načrtovati naše prodajne in marketinške strategije.


Kaj je persona?

Persona je podrobno in poglobljeno izdelan profil potrošnika, ki odraža specifične demografske značilnosti, potrebe, želje in morebitne izzive ciljne skupine. Na podlagi tega profiliranja lahko prilagodimo naše izdelke, storitve in celotno komunikacijo tako, da ustrezajo specifičnim potrebam naše ciljne skupine. Tako bomo lahko ubrali pravo smer ob pravih trenutkih, se izognili napakam pri izbiri strategije in na koncu obdržali in razširili naše kraljestvo.


V resnici je pot do uspeha na trgu preprosta: moramo vedeti, kaj naše stranke želijo, in jim to zagotoviti. Z razumevanjem in vlaganjem v dobro oblikovane persone lahko dosežemo prav to - večje zadovoljstvo strank, večjo prodajo in na koncu robustno marketinško kraljestvo.


Ali iščete strokovno pomoč pri definiranju in razumevanju vaše idealne ciljne skupine? Naša marketinška agencija Pakt specializirano podpira podjetja pri izdelavi celostnih strategij za identificiranje in razumevanje idealnih strank. Ponujamo obsežne storitve, ki vključujejo tehnično kreiranje in analizo person, s čimer vam omogočamo, da natančno prilagodite svoje marketinške kampanje in izboljšate svoje poslovne rezultate.Persona kot umetnost razumevanja in napovedovanja obnašanja naših strank Uvod v koncept "person"

Persona je koncept, ki uporabnikom omogoča predstavitev z določenimi skupnimi vzorci obnašanja. Ti vzorci lahko vključujejo takšne elemente kot odločanje o nakupih, uporaba različnih tehnologij, preference glede določenih storitev, preživljanje prostega časa in še veliko več. Skozi temeljito razumevanje teh vzorcev, lahko persona pomaga pri izdelavi bolj ciljno usmerjenih strategij in orodij za povečanje uspešnosti poslovanja.


Dojemanje in razumevanje naših kupcev

Glavni namen koncepta "person" je priskrbeti dragocene informacije o tem, kdo je naš kupec, kakšne so njegove želje, cilji, miselni vzorci, odločitve in nakupne navade. Na ta način lahko razumemo, kaj jih motivira pri izbiri določenih izdelkov ali storitev, kako se odločajo za nakup in kakšne so njihove nakupne navade. Z vsem temi informacijami lahko bolje usmerjamo naše strategije in rešitve, da ustrežemo njihovim potrebam in pričakovanjem.


Demografske značilnosti niso vedno ključne

Ena izmed podrobnosti, ki so pogosto spregledane je, da obnašanje in motivacija strank velikokrat nista odvisni od demografskih značilnosti, kot so spol, starost ali socialno-ekonomski status. Za ilustracijo te trditve lahko uporabimo primer oseb Matej in Tjaša. Kljub temu, da sta različna glede na svoje demografske značilnosti - Matej je moški, Tjaša pa ženska - jih vodi ista želja po varnosti in prostornosti vozila, ki bo nudilo dovolj prostora za njuna novorojena dvojčka.


Kako lahko uporabimo koncept idealne stranke v našem poslovanju?

Persona ima velik potencial za uporabo v različnih vidikih poslovanja. V praksi to pomeni, da naj bi vsak prodajalec, direktor marketinga ali CEO vedno v izhodišče svoje odločitve postavil stranko. Torej, ob vsaki odločitvi naj bi se vprašali: "Bi bila to prava odločitev za našo stranko?" To pomeni, da moramo vedno razmišljati v imenu stranke in se spraševati, kaj bi bila najboljša odločitev za njo.


Razumevanje potreb in pričakovanj potrošnikov za učinkovito vsebinsko trženje


Razvoj smernic za razumevanje ključnih akterjev v nakupnem procesu

Persona, kot ključni akter v nakupnem procesu izdelka ali storitve, predstavljajo pomembno vlogo v strategiji vsebinskega marketina. Uspešno vsebinsko trženje temelji na sposobnosti zagotavljanja pravih informacij prilagojenih na potrebe ciljnega občinstva, kar zahteva temeljito razumevanje interesov, motivov in vedenja naših person. Razumevanje in učinkovito izkoriščanje profila person je ključno za pravilno naslavljanje in pridobivanje ciljnih strank.


Učinkovita persona: Več kot le demografski profil

Učinkovita persona ni zgolj povprečje demografskih lastnosti. Je dejanska oseba s specifičnimi cilji, vrednotami in motivacijami, ki predstavlja določeno skupino strank. Podroben profil persone omogoča, da bolje razumemo potrebe in pričakovanja našega občinstva, kar nam pomaga oblikovati učinkovite marketinške strategije, ki se resnično dotikajo naših strank.


Uporaba person za oblikovanje produkta ali storitve

Persone nam omogočajo, da oblikujemo jasno sliko o tem, kaj pričakujejo od našega izdelka ali storitve. Z oblikovanjem produkta ali storitve, ki ustreza njihovim potrebam, lahko povečamo zadovoljstvo strank, naredimo svojo ponudbo relevantnejšo in se bolje povežemo z našimi strankami.


Razlika med nakupnimi in uporabniškimi personami

Pri trženju naših izdelkov ali storitev se pogosto srečujemo z razlikovanjem med osebami, ki so izdelek ali storitev dejansko kupile, in tistimi, ki jih dejansko uporabljajo. Takšno razlikovanje je pomembno, saj nam omogoča prilagajanje naše vsebine, funkcionalnosti in podpore za različne skupine uporabnikov.


Persone, ki smo jih razdelili na nakupne in uporabniške, nam pomagajo razumeti te razlike, kar nam omogoča oblikovanje učinkovitih strategij za vsako skupino strank.


Ustvarjanje učinkovite persone za vsebinski marketing


Kako razviti uspešno persono za učinkovitejšo strategijo vsebinskega marketinga? To je eno od ključnih vprašanj, ki so običajno v mislih marketinških strokovnjakov, ki želijo optimizirati svoje oglaševalske kampanje. Preseganje površinskega razumevanja vaših občinstev in vzpostavitev resnične, enostavnejše povezave z njimi zahteva, da veste več - kot, na primer, kaj so njihove potrebe, vrednosti, motivacije in izzivi. Naj začnemo z osnovami.


Primer uspešne person v tehnološkem sektorju

Recimo, da ponujamo IT rešitve, kot je na primer sistem za upravljanje odnosov s strankami ali CRM sistem. Ena od ključnih person za ta primer je opisana spodaj. Ta opis je zasnovan na temeljitem razumevanju našega ciljnega trga - podjetij, ki lahko najbolj koristijo našo ponudbo.


To bi lahko bil, na primer, IT direktor v podjetju srednje velikosti, ki želi optimizirati upravljanje odnosov s strankami. Njegove glavne skrbi so lahko učinkovitost, zanesljivost in stroškovna učinkovitost našega CRM sistema. Če želi, da bi jih prepričali v nakup, potem moramo te skrbi nasloviti v našem vsebinskem marketingu.


Poudarek na formatu predstavitve in globini informacij

Format predstavitve in globina informacij, ki jih vključimo v opis naše persone, se lahko razlikujeta glede na to, kakšne so specificne potrebe naše predstavitve. Vendar je ključna stvar, ki jo je treba poudariti, da se moramo čim bolj približati pravemu razumevanju naših person. To pomeni, da moramo zagotoviti, da naše predpostavke ustrezajo realnemu svetu - in če je to mogoče, jih potrditi z realnimi podatki in vpogledi.


Tako lahko razvijemo strategijo vsebinskega marketinga, ki resnično cilja na prave stranke in pomaga pri doseganju naših poslovnih ciljev.


Strategije in tehnike za izdelavo učinkovitih person


Persone označujejo segmentirane in detajlirano izdelane profilne prikaze naših ciljnih uporabnikov ali strank. Za pravilno oblikovanje naših person je ključnega pomena izvedba kvalitetne in premišljene raziskave. Ta nam omogoča boljše razumevanje našega trga, kar nam lajša načrtovanje in oblikovanje naših produktov ali storitev.


Korak 1: Zbiranje podatkov

Začetna faza kreacije person zahteva temeljito zbiranje podatkov. Najbolj učinkovito je izvesti intervjuje z obstoječimi strankami, saj nam to omogoča, da opazimo in analiziramo vzorce obnašanja ter različne potrebe med strankami. V procesu zbiranja podatkov pa je pomembno, da izkoristimo vse možne vire - od servisnih in prodajnih podatkov do družbenih omrežij in celo konkurence.


Korak 2: Grupiranje in personalizacija

Ko smo zbrali relevantne podatke, sledi njihova analiza in grupiranje. Pomembno je, da tukaj prepoznamo skupne lastnosti in preference med segmenti strank, saj nam to pomaga pri oblikovanju unikatnih person. Ta korak zahteva tudi personalizacijo naših person, kar pomeni dodajanje osebnih elementov, kot so imena, slike in posebne karakteristike, ki pomagajo osebam "oživeti".


Korak 3: Komuniciranje rezultatov

Končno, ko imamo oblikovane naše persone, je čas za komuniciranje rezultatov našemu celotnemu timu. Grajenje person ne sme biti statični proces, namenjen le enkratnemu razvoju, ampak dinamičen proces, ki se sproti prilagaja in izboljšuje.


Nekaj previdnosti pri izdelavi person

Moramo se zavedati, da pri izdelavi person obstajajo tudi pasti. Prva je, da ne smemo kreirati person na podlagi posameznika, saj lahko to zgreši celotno skupino strank. Prav tako se je treba izogibati postavitvi person na podlagi stereotipov, ki lahko privedejo do napačnih predpostavk. Pozorni moramo biti tudi na to, da ne dovolimo nekonsistentnosti pri izdelavi person. Prav tako se trudimo biti konkretni, saj preveč splošne persone niso učinkovite.

Delite to objavo