Avtentifikacija identitete: trendi in napredne metode v Sloveniji

A

vtentifikacija oziroma verifikacija identitete je ključnega pomena za zagotavljanje varnosti in zasebnosti pri uporabi digitalnih storitev. V Sloveniji so na voljo nekatere napredne metode oddaljene verifikacije identitete, ki omogočajo varno in enostavno preverjanje identitete uporabnikov.

SI-TRUST v Sloveniji izdaja kvalificirana digitalna potrdila za posameznike, poslovne subjekte in državne organe, da lahko potrjujejo svojo identiteto na spletu.

Metode oddaljene avtentifikacije, ki so na voljo v Sloveniji


Oddaljena verifikacija identitete se v Sloveniji največ uporablja za varno elektronsko poslovanje z državnimi organi. Za dostop do storitev portala zVem (enako kot do portalov eUprava, eDavki, eZpiz in drugih) moramo razpolagati z enim od kvalificiranih digitalnih potrdil (SIGEN-CA, SIGOV-CA, Posta@CA, AC NLB, Halcom CA), ki jih namestimo na računalnik, ali z mobilno identiteto smsPASS, ki dostop omogoča prek gesla, ki ga v obliki SMS sporočila prejmemo na mobilni telefon.


Zato v Sloveniji deluje Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST, ki izdaja kvalificirana digitalna potrdila za posameznike, poslovne subjekte in državne organe in deluje v okviru Ministrstva za digitalno preobrazbo Republike Slovenije. Digitalno potrdilo omogoča varno elektronsko poslovanje z državnimi organi, saj z njim v elektronskem poslovanju izkazujemo svojo identiteto, jamčimo za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujemo. Poleg poslovanja z državnimi institucijami pa vsakodnevno sklepamo tudi druge digitalne posle, v katerih moramo potrditi svojo identiteto, s čimer narašča potreba, da bi to bilo čimbolj preprosto in seveda varno. Namesto pridobivanja digitalnega potrdila lahko sedaj uporabimo tudi biometrično osebno izkaznico.

Biometrična osebna izkaznica

Biometrična izkaznica

Biometrična osebna izkaznica je nova vrsta osebne izkaznice, ki jo je Slovenija uvedla 28. marca 2022. Pridobijo jo lahko vsi državljani Republike Slovenije. Obvezna pa je za polnoletne državljane s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki nimajo drugega osebnega dokumenta s fotografijo, ki ga je izdal državni organ.


Biometrična osebna izkaznica je vizualno drugačna od dosedanjih in vsebuje 34 izpostavljenih zaščitnih elementov, med drugim tudi fotografijo v treh različnih tehnikah izdelave. Nova osebna izkaznica ima čip, na katerem sta zapisana biometrična podatka, in sicer podoba obraza in dva prstna odtisa. Prstna odtisa se odvzameta državljanom po 12. letu starosti.


Nova osebna izkaznica je obenem tudi elektronska osebna izkaznica, saj čip vsebuje tudi kvalificirano potrdilo za elektronski podpis in dve sredstvi elektronske identifikacije (visoke in nizke ravni zanesljivosti). To velja za osebe od dopolnjenega 12. leta starosti1. Državljanu omogoča elektronsko identifikacijo in avtentikacijo za dostop do elektronskih storitev ter elektronsko podpisovanje.


Biometrične osebne izkaznice izdajajo upravne enote. Za pridobitev biometrične osebne izkaznice moramo zaprositi sami, za osebno izkaznico za otroka pa zaprosi njegov zakoniti zastopnik. Otrok, ki je starejši od 8 let in se že zna podpisati, mora biti ob vložitvi vloge navzoč.

Metode preverjanja identitete, kot sta osebna izkaznica ali digitalno potrdilo, niso vedno dovolj praktične za uporabnika.

Sodobne rešitve, kot je Verified by Photko

V današnjem digitalnem svetu, kjer se spletna prisotnost in transakcije še naprej povečujejo, je preverjanje identitete postalo ključno za zagotavljanje varnosti in zaupanja v spletnem okolju. Metode preverjanja identitete, kot sta osebna izkaznica ali digitalno potrdilo, niso vedno dovolj praktične za uporabnika. To postavlja pred organizacije in uporabnike nove izzive. Zato se pojavljajo inovativne rešitve, ki omogočajo še enostavnejše in bolj priročne metode avtentifikacije identitete.


Verified by Photko je napredna slovenska platforma za e-identifikacijo, ki omogoča enostavno in varno preverjanje identitete prek spleta1. Ena od prednosti te storitve je njena enostavnost uporabe v informacijskih rešitvah za digitalne storitve.


V primerjavi z digitalnim potrdilom ali biometrično izkaznico Verified by Photko omogoča osebno identifikacijo strank pri sklepanju naročniških razmerij na varen in zaupanja vreden način, brez potrebe po fizičnem obisku poslovalnic ali upravnih enot. Modul Verified by Photko je ena od rešitev aplikacije Photko, ki omogoča popolno rešitev preverjanja identitete. Tako uporabnikom spletnih storitev zagotovi enostavno registracijo in potrditev identitete ter hitro in varno izvedbo spletnih storitev v le nekaj klikih. Verifikacija identitete je tako renično preprosta.

Delite to objavo