Ali je vaša digitalna strategija bolj usmerjena v komunikacijo ali prodajo?

Marketing je esencialni del vsakega poslovnega procesa, ki pa se pogosto srečuje z nepopolnim razumevanjem s strani tistih, ki bi ga morali najbolje izkoristiti. Prevečkrat se zgodi, da je marketing v podjetjih le še ena postavka med stroški, v nekaterih primerih pa se ga uspešno uporablja kot ključno orodje za krepitev poslovanja. Ne glede na ozadje je današnji čas kot nalašč za preobrazbo marketinških pristopov. V današnji dobi digitalizacije se tradicionalne marketinške tehnike vse bolj izkazujejo za nezadostne.


V tem kontekstu lahko prvi korak k preobrazbi marketinga predstavlja ponovno osredotočenje na reševanje poslovnih izzivov. Rdeča nit v tem smislu je povratni fokus na rešitve, ki temeljijo na strankah, in ne zgolj na širjenje oglaševalskega dosega. Namesto da se marketing osredotoča le na promocijo, bi moral biti njegov pristop bolj strateški in osredotočen na dolgoročno povezovanje z uporabniki.


Usmeritev digitalne strategije

Digitalna strategija je že od nekdaj bila ključna za uspeh hitro rastočih in zelo uspešnih podjetij. Pristop, ki temelji na prodaji, se še vedno izkaže za učinkovit pri povečanju dobička, vendar pa komunikacija postaja vse bolj pomembna. Stranke dandanes želijo imeti občutek osebnega odnosa z blagovno znamko, kar pomeni, da morajo marketinške strategije temeljiti na komunikaciji. Pomembno je vzpostaviti dialog in vzajemno koristno izmenjavo informacij z uporabniki.


Zakaj je fokus na stranko ključen element digitalne strategije?

Stranka mora biti v središču vsake marketinške strategije, saj je to glavna smer uspešnega poslovanja. Osredotočenost na stranko pomeni boljše razumevanje njenih potreb in želja, kar vodi k boljšim izdelkom in storitvam ter posledično k večji prodaji. Podjetja, ki marketing razumejo kot strateško orodje, bodo učinkoviteje vključila svoje stranke v poslovne procese ter tako pridobila konkurenčno prednost na trgu.


Od komunikacije do prodajnih procesov v marketingu


Razumevanje tradicionalnega pojmovanja marketinga

Marketing kot del poslovnega sveta je pogosto zamenjan z eno izmed njegovih glavnih sestavnih delov – oglaševanjem. Ta pojem je še posebej prevladujoč v slovenskem poslovnem prostoru. Brez dvoma je oglaševanje izredno pomembno, saj podjetjem omogoča, da svoje produkte in storitve predstavijo novim potencialnim strankam, ter s tem razširjajo doseg svojega poslovanja. Obenem ne smemo zanemariti, da oglaševanje seveda ni nič nepravilnega ali nepotrebnega. Po drugi strani pa lahko osredotočenost marketinga zgolj na oglaševanje povzroči vrsto težav, saj podjetja na ta način zanemarjajo druge ključne vidike marketinškega procesa.


Problem okvirjanja marketinga zgolj na oglaševanje

Glavna težava pa ne leži zgolj v omejenem pogledu na marketing, temveč tudi v spremembah, ki jih prinaša moderna digitalna doba. Zahvaljujoč tehnološkim napredkom, še posebej na področju interneta, je nakupni proces potrošnikov doživel drastične spremembe. Tradicionalno oglaševanje zato več ne zadostuje za doseganje uspešnih poslovnih rezultatov.


Resnična vrednost marketinga

Odkrivanje resnične vrednosti marketinga nam pomaga razumeti, da je njegov namen veliko širši od zgolj oglaševanja. Marketing ima pomembno vlogo skozi celoten prodajni proces. Kvaliteten marketinški pristop se začne že pri oblikovanju ponudbe, se nadaljuje v procesu prodaje, ter se konča z naknadno prodajo in zagotavljanjem kvalitetne podpore strankam. To vključuje tudi metode za povečanje prodaje, kot je upsell. Tako ne gre le za spremembo v komunikaciji, temveč za splošno preoblikovanje pristopa k marketingu. Ta mora postati bolj celosten in usmerjen v vse faze prodajnega procesa, če želi biti zares učinkovit.


Transformacija marketinga od enosmerne komunikacije proti bolj celostnemu pristopu, ki pokriva celoten prodajni proces, je ključnega pomena za uspeh sodobnih podjetij. S tem se povečuje tudi učinkovitost in doseg marketinga, ki ni več omejen zgolj na oglaševanje, ampak vpliva na vse vidike poslovanja.


Poglobljeno razumevanje strank z uporabo digitalne analitike


Razumevanje idealne stranke ne pomeni zgolj prepoznavanja njihovih osnovnih potreb in želja. Pomeni globoko in poglobljeno razumevanje njihovih problemov, skrbi, pričakovanj in želja. Z drugimi besedami, spretni prodajalec se mora sposobnost vesti 'v strankinih čevljih'. S tem pristopom lahko uspešno analiziramo in rešujemo probleme svojih strank, hkrati pa s tem tudi kreiramo močne in dolgoročne odnose s strankami.


Uporaba digitalne analitike

V dobi digitalizacije imamo na razpolago ogromno orodij, ki nam pomagajo pri razumevanju strank, njihovih potreb in njihovega vedenja. Eno izmed teh orodij je digitalna analitika. Z njeno pomočjo lahko spremljamo in beležimo, kaj naše stranke iščejo, kakšne so njihove potrebe, njihova vedenja ter predvsem lahko te podatke uporabimo za izboljšanje naših storitev in izdelkov.


Digitalna analitika nam omogoča vpogled v podrobne informacije o naših strankah. Tako lahko natančno beležimo, kateri izdelki ali storitve so najbolj iskani, kateri deli naše spletne strani so najbolj obiskani in kako naše stranke komunicirajo z nami. Z uporabo teh podatkov lahko učinkovito prilagodimo svojo prodajno strategijo za povečanje zadovoljstva strank in posledično povečanje prodaje.


'lead nurturing' in 'lead scoring'

Če želimo bolje razumeti svoje stranke in njihovo vrednost za naše podjetje, potem je treba metodi lead nurturing ali lead scoring nameniti posebno pozornost. S pomočjo teh metod lahko ocenjujemo, kdaj naj verjetneje pričakujemo, da bo problem stranke prišel na vrsto, in tako bolje načrtujemo in prilagodimo svoje poslovne strategije.


Kakšna je razlika med 'lead nurturing' in 'lead scoring' pristopom?

'Lead nurturing' je pristop, s katerim gojimo odnos s potencialnimi strankami in jim na njihovi poti do nakupa nudimo relevantne informacije, ki jih pripeljejo do odločitve za nakup. 'Lead scoring', po drugi strani pa je sistem določanja vrednosti potencialnih strank na podlagi njihovega vedenja in interakcije. Oba pristopa nam pomagata razumeti, kako in kdaj je najbolje pristopiti do naslovne stranke, ter kako doseči višje stopnje prodaje.


Z razumevanjem želja in potreb naših strank, z uporabo sodobne digitalne analitike in pristopov, kot so 'lead nurturing' in 'lead scoring', lahko bolje pristopamo do naših strank, izboljšamo svojo prodajno učinkovitost in povečamo zadovoljstvo strank.


Odločitve potrošnikov v digitalnem marketingu

Digitalni marketing je ključno orodje vsakega sodobnega podjetja, saj omogoča dostop do široke ciljne publike. Z razumevanjem poti, ki ji potrošnik sledi od zaznavanja potrebe do končnega nakupa izdelka ali storitve, podjetja pridobijo možnost, da v vsaki fazi odločanja vplivajo na potrošnika.


Poznavanje potrošniškega odločanja nam omogoča, da se na različne točke te poti postavimo kot vir informacij, rešitev ali bližnjic, ki vodijo potrošnika do končnega cilja - nakupa. Tako smo v poziciji, da smo lahko ključni igralec v odločitvenem procesu potrošnika.


Izbira prave digitalne marketinške agencije je ključnega pomena za vsako podjetje, ki želi izkoristiti potencial sodobnega digitalnega marketinga. Digitalna marketinška agencija lahko ponudi strokovno znanje in orodja, ki so potrebna za uspešno implementacijo kompleksnih digitalnih strategij. Z njihovo pomočjo podjetja lahko učinkoviteje izvajajo analizo trga, optimizirajo svoje oglaševalske kampanje in izboljšajo svojo spletno prisotnost. S sodelovanjem z izkušeno agencijo se podjetja lahko osredotočijo na svoje jedrne dejavnosti, medtem ko agencija skrbi za razvoj in izvedbo uspešnih digitalnih marketinških strategij.


Customer journey

Bolje ko razumemo kam, zakaj, kdaj in kje potuje naš potrošnik, bolje lahko sledimo njegovemu obnašanju in optimiziramo naše prodajne kanale tako, da se mu kar najbolje prilagajamo. Vsaka stopnja, ki jo potrošnik preide v procesu nakupa, je priložnost, da vplivamo na njegovo odločitev in povečamo možnost končnega nakupa.


Kako maksimizirati vpliv na odločitve potrošnika?

Eden od ključnih načinov za izboljšanje našega vpliva na odločanje potrošnika je zagotavljanje kakovostnih informacij na vseh točkah (nakupne) poti. Pomembno je, da te informacije omogočajo potrošniku, da izbere najboljše možnosti za svoje potrebe, in ga vodijo skozi proces (nakupa).


Drugi način je ustvarjanje zaupanja. Potrošniki so bolj verjetno naklonjeni nakupu izdelka ali storitve, če zaupajo podjetju, ki ga ponuja. Zaupanje lahko gradimo s kakovostnimi izdelki, odlično storitvijo za stranke in poštenim komuniciranjem.


Vplivanje na odločitve potrošnikov

Uspešno vplivanje na odločitve potrošnikov lahko prinese številne prednosti. Ne samo, da to povečuje možnosti za končno prodajo, ampak tudi krepi lojalnost strank in izboljšuje zadovoljstvo strank.


Digitalizacija procesov

Digitalni kanali, kot so spletni portali in mobilne aplikacije, omogočajo širšo dostopnost do storitev ter večjo fleksibilnost pri izbiri storitev. Poleg tega ta pristop omogoča boljše sledenje in obvladovanje poti do nakupa, kar podjetju omogoča optimizacijo procesov na presečišču stika s stranko.


V nenehno spreminjajočem se svetu je nujnost podjetja, da sledi trendom digitalizacije poslovnih procesov. Z arhitekturo, ki omogoča fleksibilnost in odzivnost, se podjetje lahko učinkoviteje prilagaja potrebam trga. Poleg tega te rešitve pripomorejo k boljšemu razumevanju kompleksnosti nakupnega cikla strank, kar podjetju omogoča, da oblikuje boljše strategije za poenostavljanje nakupnega procesa in izboljšanje celotne izkušnje.


Vpeljava sprememb za dosego izjemnih rezultatov

V današnji hitreje spreminjajoči se digitalni dobi je napredovanje v tehnologiji bistvenega pomena za uspeh vsakega podjetja. Pristop k digitalnemu marketingu se je v zadnjih nekaj letih precej razvil. Spremembe v digitalnem marketingu so postale tako obsežne, da uspešna podjetja preprosto ne morejo več ignorirati potrebe po spremembi njihovih strategij.


Dejavniki, ki vodijo do potrebe po spremembah v digitalnem marketingu

Več dejavnikov je povzročilo nujnost prilagajanja novih pristopov v digitalnem marketingu. Tehnološki napredek, potrošniške navade in pričakovanja, ter nova konkurenčna podjetja so samo nekaj od teh dejavnikov. Zaradi tega je za podjetja nujno, da so proaktivna namesto reaktivna, ko gre za vodenje in vpeljevanje sprememb.


Zakaj je vpeljava sprememb pomembna za dosego rezultatov?

Vsaka organizacija, ne glede na njeno velikost ali industrijo, mora biti pripravljena na stalno prilagajanje in uvajanje novih praks, če želi biti konkurenčna. Spremembe nimajo samo potenciala izboljšanja trenutnih operacij, ampak tudi odpiranja novih priložnosti za rast in razvoj podjetja. Vpeljava sprememb lahko podjetjem omogoči, da izkoristijo nove tehnologije, izboljšajo svoje storitve ali izdelke, in se učinkoviteje povežejo s svojo ciljno skupino.


Kako uspešno vpeljati spremembe za dosego želenih rezultatov?

Za uspešno vpeljavo sprememb je ključnega pomena, da podjetja razvijejo trdno strategijo in se držijo načrtovanja. Pristop je lahko odvisen od vrste in obsega sprememb, ki se uvajajo. Anketiranje zaposlenih in strank, delo z zunanjo agencijo ali svetovalcem, testiranje in prilagajanje so le nekateri načini za učinkovito vodenje in vpeljavo sprememb v podjetju.


Uspešna vpeljava in obvladovanje sprememb je ključni element za uspeh v današnji poslovno-digitalni dobi. Če podjetja ne bodo uspešno vodila teh sprememb, se bodo morda znašla v zaostanku za konkurenco, kar lahko privede do izgube trga in potrošnikov. Zato je nujno, da podjetja proaktivno pristopijo k spremembam v digitalnem marketingu in vzpostavijo strategijo, da se spremembe uspešno vpeljejo in izkoristi njihov polni potencial.

Delite to objavo