Energetska sanacija šol in VRF sistemi

Šole izvajajo energetsko sanacijo.

 

V Sloveniji intenzivno potekajo energetske sanacije šol, s katerimi poskušajo občine urediti večinoma stare, energetsko potratne objekte, tako, da zamenjajo fasade, namestijo dodatno izolacijo, prekrivajo strehe, menjajo okna in velikokrat tudi obnovijo kotlovnice in v njih namestijo nove sisteme za ogrevanje. Velikokrat gre pri tem za zamenjavo kotlov na kurilno olje na sistem z biomaso — sekanci ali peleti. Kaj pa bi pridobili z VRF sistemom?

 

Kaj lahko šolam doprinese VRF sistem?

 

Ogrevanje

 

VRF sistemi delujejo podobno kot toplotne črpalke, le da v njihovem krogotoku hladilno sredstvo variira in ga je mogoče dovajati vsaki notranji enoti posebej in različno. VRF sistemi zgradbo ogrevajo, hladijo in prezračujejo, kar pa je za šole izjemnega pomena.

 

Poglejmo najprej, kako zgradba, kot je šola učinkoviteje ogreva svoje prostore in s tem tudi prihrani. VRF sistem namreč omogoča, da ima vsak prostor v zgradbi svoje ogrevanje, ki ga lahko individualno nastavljamo. To pomeni, da je lahko v športnih dvoranah in gospodinjskih učilnicah precej hladneje kot v športnih garderobah ali v učilnicah. Prav tako lahko ogrevanje individualno nastavljamo glede na aktivnosti, ki v učilnicah potekajo — tako nobeni skupini ni ne premrzlo in ne prevroče. VRF sistem prav tako enakomerno oziroma enako kakovostno skrbi za vsak prostor, kar pomeni, da učilnic, ki jih ogrevanje ne bi doseglo, ni več.

 

Prezračevanje — več kot odpiranje oken

 

VRF šola

Šole bi veliko pridobile z VRF sistemi.

 

Prezračevanje v šolskih prostorih je izjemnega pomena. V učilnicah sedi od 20 do 30 otrok, ki so v različnih delih dneva različno aktivni. Potem so tu še športne dvorane, gospodinjske učilnice, kuhinje in laboratoriji, v katerih je še večja možnost, da pride do premalo zračenja. VRF sistemi ves čas skrbijo za zadosten pretok zraka, zato se kakovost zraka v šolah lahko močno popravi — s tem pa tudi storilnost, motivacijo in rezultate.

 

Športne dvorane, gospodinjske učilnice, kuhinje in laboratoriji potrebujejo več prezračevanja.

 

Hlajenje v poletnih dneh

 

Pri energetskih sanacijah je v prvi vrsti izboljšana učinkovitost ogrevanja. Na hlajenje prostorov pa velikokrat pozabimo. Je že res, da so poleti učilnice večinoma prazne, toda to ni povsem res. Že zgodaj spomladi se šolski prostori zaradi sonca močno pregrevajo, kar močno otežuje pedagoško, administrativno in tehnično delo — v kuhinji, recimo. Potem pa je treba pomisliti še na to, da šolske prostore poleti uporabljajo tudi zunanji uporabniki, da imajo šole pogosto priključene tudi vrtce, ki obratujejo vse leto in da šolska zgradba kot taka nikoli ni povsem prazna.

 

Povzemimo

 

Pri energetski sanaciji šol je v prvem planu ureditev izolacije in ogrevanja. VRF sistemi pa nudijo še mnogo več. Šolam omogočajo individualno nastavljanje temperature glede na potrebe uporabnikov, prostore prezračujejo in ob sončnih toplih dnevih tudi hladijo. Tako omogočajo optimalne pogoje za pedagoško delo ter za počutje otrok, mladostnikov in vseh zaposlenih.

Delite to objavo