Industrijsko prezračevanje

I

ndustrijsko prezračevanje se uporablja v podjetjih, kjer je za proizvodni proces nujno, da se v prostorih vzdržuje optimalna temperatura. Pri tem je udobje oseb manj pomembno, poudarek pa je, kot rečeno, na samem delovnem procesu in na napravah.

Industrijsko prezračevanje je mehanski sistem, ki prinaša svež zrak v industrijski objekt in odstranjuje obremenjen zrak iz notranjosti.

Industrijsko prezračevanje koristi strojem in ljudem


Glavna naloga industrijske ventilacije je nadzor onesnaževalcev zraka v prostoru. Največkrat se tako znebimo izpuhov, prahu, pare in trdih delcev, da zagotavljamo boljši zrak za delo ljudi ter delovanje strojev in naprav. Namen prezračevalnih sistemov je, da se bolj učinkovito menja zrak v prostoru, kot bi to lahko naredili zgolj z odpiranjem oken. Industrijsko prezračevanje tako:


  • zagotavlja stalen pretok zraka,
  • ohranja primeren nivo vlažnosti in temperature,
  • zmanjšuje možnost eksplozij in požarov,
  • odstranjuje onesnaževalce zraka.

Katere branže bolj potrebujejo prezračevanje?

Prezračevanje v prehrambeni idustriji

Nekatere industrije potrebujejo bolj kontrolirano okolje kot druge. Tu gre predvsem za proizvodnjo občutljivih izdelkov in zagotavljanje kritičnih storitev, kot jih imajo naslednje branže:

  • prehrambena industrija: tukaj nadzorujemo količino prahu, da ne bi kontaminirala izdelkov, skrbimo za pravilno vlago in temperaturo, saj lahko ta dva faktorja zelo vplivata na kakovost živil, in nenazadnje zmanjšujemo vonjave, ki nastanejo pri pripravi živil.
  • farmacija: temperatura je pri pripravi zdravil kritičnega pomena - tako za kemijske spojine, kot tudi za zelo precizne stroje.
  • podatkovni centri: hlajenje ogromnih podatkovnih centrov je izjemnega pomena, saj okvare računalnikov in strežnikov zaradi pregrevanja neposredno vplivajo na odjemalce teh storitev.
  • zdravstvo: skrb za pravilno zračenje v specializiranih prostorih bolnišni ohranja zdravje vseh udeleženih in preprečuje širjenje bolezni.

Nekatera področja človekovega delovanja so močno odvisna od kakovostnega prezračevanja.

Celovita rešitev za industrijsko prezračevanje


Profesionalno prezračevanje kompleksnih objektov različnih namembnosti je specialnost podjetja ERKON SISTEMI. Ne glede na zahtevnost delovnih pogojev v prostorih, ki jih želite prezračevati, vam nudimo naprave in sisteme prezračevanja, ki zagotovijo zadostno moč in učinkovitost prezračevanja. Prezračevanje celotnih objektov učinkovito dosežemo s pomočjo centralnih prezračevalnih naprav vrhunskih blagovnih znamk. Z vami smo od zasnove projekta do izvedbe, poskrbimo pa tudi za servise in vzdrževanje.

Povzemimo


Industrijsko prezračevanje je kompleksen projekt, ki pa s svojo funkcijo pomembno vpliva na kakovost proizvodnih procesov in storitev, še posebej v določenih panogah. Za tak projekt je najbolje sodelovati z izkušenim partnerjem, ki lahko svetuje, montira in vzdržuje naprave v industrijskem prezračevanju. Podjetje ERKON SISTEMI ponuja prav to - celovite sisteme prezračevanja večjih in bolj kompleksnih objektov.

Delite to objavo