VRF sistemi: ko je fleksibilnost ključnega pomena

P

rilagoditev poslovnih prostorov in komercialnih objektov za optimalno uporabo, udobje in produktivnost, je investicija v prihodnost. Kot prostorska razporeditev in oprema, je izbira primernega sistema za vzdrževanje optimalne temperature in prezračevanja ključna, saj ima velik vpliv tako na dnevne aktivnosti kot mesečne stroške.  Na trgu prevladujeta dve glavni tehnologiji; inovativni VRF sistemi z variabilnim pretokom hladila in tradicionalni HVAC sistemi. Zakaj bi za potrebe klimatizacije izbrali VRF sisteme?

VRF sistemi zagotavljajo napredno tehnologijo klimatizacije, ki omogoča individualno kontrolo temperature v različnih conah s pomočjo ene zunanje enote.

Značilnosti 


VRF sistemi zagotavljajo napredno tehnologijo klimatizacije, ki omogoča individualno kontrolo temperature v različnih conah s pomočjo, pogosto le ene, zunanje enote. Sistem dinamično prilagaja pretok hladila in posledično optimizira tudi energetsko učinkovitost. Možnost razširitve števila notranjih enot, v kombinaciji z zunanjo enoto ter fleksibilnost individualnega upravljanja posamičnih notranjih enot, je izjemno privlačna rešitev.


Tradicionalni prezračevalni sistemi običajno delujejo na način, kjer s pomočjo ene ali več centraliziranih enot, zrak grejejo ali hladijo. Za distribucijo zraka nato poskrbijo s pomočjo sistema kanalov. So preizkušena, vendar manj fleksibilna rešitev.


Zaradi prilagodljivosti in možnosti razširitve, so VRF sistemi odlična rešitev za gretje in hlajenje prostorov, kjer se potrebe uravnavanja temperature pogosto spreminjajo; ne le sezonsko ampak tudi prostorsko. Kljub temu, da so VRF sistemi lahko odlična rešitev za večino objektov, lahko izpostavimo specifične primere, kjer je takšen tip klimatizacije najbolj primerna rešitev.

Pisarniški prostori in izobraževalne ustanove


VRF sistemi so idealni za pisarniške prostore, kjer so potrebe po ogrevanju in hlajenju, čez dan in med različnimi območji zgradbe, raznolike. Možnosti individualne regulacije temperature v posameznih pisarnah ali konferenčnih sobah omogoča večje udobje in posredno tudi poveča produktivnost.

V primeru, da želimo uravnavati temperaturo manjših pisarn, kjer je potreba po fleksibilnosti manjša, so lahko tudi tradicionalni HVAC sistemi ustrezna rešitev.


Kot v pisarniških prostorih, je nuja po fleksibilnosti sistemov za ogrevanje in hlajenje v izobraževalnih ustanovah še večja.


Za šole in univerze, kjer je potrebno uravnavati temperaturo učilnic, telovadnic, knjižnic in ostalih prostorov, je možnost coniranja ključnega pomena. VRF sistemi omogočajo tako sezonsko kot prostorsko prilagajanje temperature in omogočajo visoko energetsko učinkovitost.

Tradicionalni sistemi lahko predstavljajo znaten izziv za izobraževalne ustanove, zlasti v starejših zgradbah, kjer bi bila namestitev obsežnih kanalov draga in tehnično zahtevna.

Hoteli


Morda najbolj jasna primernost VRF sistemov se, zaradi izjemne potrebe po fleksibilnosti, odraža pri hotelih. Tukaj je največja posebnost, s stališča prezračevanja, veliko število prostorov, ki morajo na področju uravnavanja temperature delovati popolnoma individualno.

Tradicionalni HVAC sistemi lahko vodijo do neenakomernega ogrevanja in hlajenja sob. To predstavlja težavo saj je udobje gostov prioriteta.

VRF sisteme odlikuje visok nivo fleksibilnosti in energetske učinkovitosti

Trgovski centri


Za velike trgovske centre je fleksibilnost industrijskih klimatskih sistemov ključna, saj govorimo o veliki površini, ki je deljena na kopico manjših prostorov. Površine raznolikih velikosti zavzemajo trgovine, oskrbovalni in pisarniški prostori ter hodniki.


VRF sistemi ponujajo primerno rešitev, saj omogočajo izredno prilagodljivost in možnost individualnega uravnavanja temperature. Visoka energetska učinkovitost VRF sistemov je še ena od ključne prednosti.


Tradicionalni sistemi so zaradi manjše prilagodljivosti in potrebe po veliki količini zračnih kanalov, manj primerni.

Zaključek


Za veliko število poslovnih in drugih komercialnih objektov sta fleksibilnost uporabe in energetska učinkovitost ključni. 

To sta tudi glavni prednosti VRF klimatskih sistemov, v primerjavi z bolj tradicionalnimi HVAC sistemi.


Čeprav so ti v določenih okoliščinah lahko primerni, sploh kjer fleksibilnost uravnavanja temperature različnih prostorov ni tako ključna, ostaja doseganje primerljive učinkovitosti in energetske varčnosti, za tradicionalne sisteme izziv. Izbira med VRF in tradicionalnimi sistemi tako vodijo specifike objekta, kratkoročni in dolgoročni stroški in želena stopnja prilagodljivosti.


Za trajnostno in energetsko učinkovito rešitev klimatizacije prihodnosti za sodobne poslovne in komercialne objekte, ostaja integracija VRF sistemov ključna.

Delite to objavo